• içki banner

Mini gidrawlik güýç paketleri

 • DC 12V / 24V 1.6KW 2 metrlik kabel dolandyryşy bilen ýeke hereket edýän gidrawlik güýç paketleri

  DC 12V / 24V 1.6KW 2 metrlik kabel dolandyryşy bilen ýeke hereket edýän gidrawlik güýç paketleri

  Gidrotehniki paketler ýokary dişli nasosdan, hereketlendirijiden, köp wezipeli integral blokdan, gidrawlik klapandan, ýag çüýşesinden we beýleki böleklerden durýar.Elektrik ýok wagty el bilen nasos götermek hereketini amala aşyryp biler.Kuwwat we agyrlyk güýji boýunça gidrawliki zynjyr.Motory işe girizeniňizde ýokary göterilip bilner;Elektromagnit düşüriş klapan açylanda aşak düşüp biler we aşak düşýän tizlik awtomatiki usulda balans klapany tarapyndan dolandyrylýar.Gidrawlik tirkegde, göteriji platforma, staker, awtoulag guýrugy plastinka, oturylyşyk köprüsi, zibil maşyny, gyrkyjy göteriji, elektrik forklift we ş.m. giňden ulanylýar. Omaý müşderiniň aýratyn iş şertleri üçin OEM & ODM hyzmatyny hem hödürleýär.

 • DC 24V 2.2KW Kiçijik gidrawlik güýç paketleri gidrawlik nasos

  DC 24V 2.2KW Kiçijik gidrawlik güýç paketleri gidrawlik nasos

  Gidrawlik güýç paketleri ýokary dişli nasosdan, hereketlendirijiden, köp wezipeli integral blokdan, gidrawlik klapandan, ýag çüýşesinden we beýleki böleklerden durýar.Kuwwatly gidrawliki zynjyr.Theokarlanmagyna düşünmek üçin motory işlediň;Elektromagnit düşüriş klapany açylanda, aşak düşüp bolýar we aşaklama tizligi içerki balans klapan tarapyndan dolandyrylýar.Ol göteriji platformalarda, elektrik göterijilerde, elektrik stakerlerde, elektrik forkliftlerde, awtoulag göterijilerinde, elektrik basketbol raflarynda, wulkanizatorlarda, plastmassa turba kebşirleýiş maşynlarynda, beton garyjylarda, ganat ýaýradýan ulaglarda, daşky gurşawy goraýjy gaplar, zibil kompressorlarynda, ýangyn söndürijilerde giňden ulanylýar. enjamlar, internat köprüleri we beýleki başlangyç hereketlendirijiler. Omaý müşderiniň aýratyn iş şertleri üçin OEM & ODM hyzmatyny hem hödürleýär.

 • Agyr iş üçin DC 24V 4KW gidrawlik güýç paketleri

  Agyr iş üçin DC 24V 4KW gidrawlik güýç paketleri

  Gidrawlik güýç paketleri ýokary dişli nasosdan, hereketlendirijiden, köp wezipeli integral blokdan, gidrawlik klapandan, ýag çüýşesinden we beýleki böleklerden durýar.Kuwwat we agyrlyk güýji astynda adaty gidrawliki zynjyr.Motory işe girizeniňizde ýokary göterilip bilner;Elektromagnit düşüriş klapan açylanda aşak düşmek amala aşyrylýar we aşaklama tizligi içerki balans klapan tarapyndan dolandyrylýar.Oturylyşyk köprüsinde, guty görnüşli ganat ýaýradýan ulagda, elektrik göteriji, göteriji platforma, daşky gurşawy goramak üçin ulag, elektrik saklaýjy, awtoulag göteriji, elektrik basketbol stendi, wulkanizasiýa enjamy, plastmassa turba kebşirleýji maşyn, beton garyjy, hereketlendiriji awtoulag, zibil kompressor, ýangyn söndüriji enjamlar we ş.m. Müşderiniň aýratyn iş şertleri üçin OEM we ODM hyzmatyny hem hödürleýär.

 • PT porty bilen 24V / 48V / 60V / 72V DC gidrawlik güýç paketleri

  PT porty bilen 24V / 48V / 60V / 72V DC gidrawlik güýç paketleri

  Gidrawlik kuwwatly enjam ýokary dişli nasosdan, hereketlendirijiden, köp wezipeli integral blokdan, gidrawlik klapandan, nebit tankyndan we beýleki böleklerden durýar.Upokarky we aşak hereketler el bilen gidrawliki dolandyryş dolandyryş klapany bilen dolandyrylýar.Ol göteriji platformada, guty ganat ýaýradýan ulagda, elektrik göteriji ulagda, internede köpri, elektrik göteriji, awtoulag göteriji, plastmassa turba kebşirleýji maşyn, elektrik ýasaýjy, elektrik basketbol stendi, wulkanizator, zibil kompressory, beton garyjy, daşky gurşawy goramak üçin ulagda giňden ulanylýar , ýangyn söndüriji enjamlar we ş.m. Omaý müşderiniň aýratyn iş şertleri üçin OEM & ODM hyzmatyny hem hödürleýär.

 • 220V 2.2KW AC gidrawlik güýç paketleri Kabel dolandyryşy bilen ýekeje hereket

  220V 2.2KW AC gidrawlik güýç paketleri Kabel dolandyryşy bilen ýekeje hereket

  Gidrawlik elektrik paketleri Senagat, ykjam, materiallary gaýtadan işlemek, şäher ulaglarynda giňden ulanylýar.Adatça köp gidrawliki programmalar üçin: howa iş platformasy, awtoulag göteriji, duralga, robot AGV, elektrik basketbol çarçuwasy, beton mikser we ş.m. Kiçijik güýç paketleri hereketlendirijileri, gidrawliki silindrleri we berlen beýleki degişli bölekleri sürmek üçin zerur gidrawliki basyşy ulanýar. gidrawlik ulgamy.Activeeke hereket edýän gidrawliki paketler we goşa gidrawlik güýç paketleri dürli gidrawlik ulgamlar üçin elýeterlidir.Omay, şeýle hem müşderiniň aýratyn iş şertleri üçin OEM & ODM hyzmatyny hödürleýär.

 • AC 380V 1.5KW leeke hereket edýän gidrawlik güýç paketleri

  AC 380V 1.5KW leeke hereket edýän gidrawlik güýç paketleri

  Esasy aýratynlyklary Motor: AC 380V 1.1KW Solenoid klapan: 2/2 ýol solenoid dolandyryş klapan Nasosyň süýşmegi: 3.2CC / REV Ulgam akymy: 4.5lpm Tank: 12L polat inedördül tank Gurluşyň görnüşi: Dik gidrawliki kuwwat güýji naprýa ACeniýe AC110, AC220, AC380, DC12V, DC24V ýa-da ýöriteleşdirilen hereketlendiriji güýji 0.75kw, 1,1kw, 1.5kw, 2.2kw, 3.0kw ýa-da nasos çalşygy 0,45ml / r, 0.75ml / r, 1.0ml / r, 1,6ml / r, 2.0ml / r, 2,5ml / r, 3.3ml / r, 4.2ml / r, 5,8 ml / r ýa-da ýöriteleşdirilen Solenoid klapan naprýa DCeniýesi DC12V, DC24V, AC24 ...
 • DC12V / 24V 2.2KW Simsiz uzakdan dolandyryş bilen goşa hereket edýän gidrawliki paketler

  DC12V / 24V 2.2KW Simsiz uzakdan dolandyryş bilen goşa hereket edýän gidrawliki paketler

  Esasy aýratynlyklar Motor: 12/24/48/60 / 72V Kuwwaty: 2.2kw Nasosyň süýşmegi: 2.1cc / r Gidrawlik ulgamynyň akymy: 5.88L / min Basyş: 20Mpa Tank: 6L tegelek polat Öndürijiligi we ýörelgesi Mikro gidrawliki güýç birligi Dwigateli, nasosy, klapany we ýangyç guýusyny birleşdirmek üçin kartrij klapan blokyny ulanýan mikro suwuklygyň bir görnüşi.Gidrawlik stansiýasynyň spesifikasiýasy bilen deňeşdirilende kiçi göwrümi, ykjam gurluşy, ýeňil agramy, arzan bahasy we Sim ulanmagy ...
 • DC 24V 4KW Gidrawlik güýç paketleri leeke hereket edýän güýç bölümi

  DC 24V 4KW Gidrawlik güýç paketleri leeke hereket edýän güýç bölümi

  Önümiň beýany Gidrawlik elektrik stansiýasy näme?Esasan, gidrotehniki enjam hereketlendirijiden, ýangyç guýusyndan we gidrawlik nasosdan ybarat garaşsyz bölümdir.Kuwwaty bir ýerden beýlekisine geçirmek üçin suwuklyk ulanyp, gidrawliki enjamlar gidrawliki enjamlary sürmek üçin ulanyp boljak köp mukdarda güýç öndürip biler.Agyr ýük ýa-da gaýtalanýan ugur güýji talap edilende, gidrawliki güýçler sebitden güýç almak üçin iň oňat çözgüt bilen üpjün edýär we basyş gatnaşygy kesgitlenýär ...
 • DC 24Volt 800W goşa hereket edýän gidrawlik güýç paketi

  DC 24Volt 800W goşa hereket edýän gidrawlik güýç paketi

  Gidrawlik güýji ýokary dişli nasosyň, hereketlendirijiniň, köp wezipeli integral blokyň, gidrawlik klapanyň, ýag çüýşesiniň we beýleki bölekleriň organiki birleşmesini gaplaýar.Kuwwat we agyrlyk güýji astynda adaty gidrawliki zynjyr.Theokarlanmagyna düşünmek üçin motory işlediň;Düşmegi amala aşyrmak üçin elektromagnit düşüriş klapanyny açyň we aşak düşmek tizligi gurlan balans klapany bilen awtomatiki dolandyrylýar.Elektrik itekleýjide, göteriji platformada, gök önüm konweýerinde, awtoulag tehnikasynda, bag tehnikasynda we ş.m. giňden ulanylýar. Şeýle hem, müşderiniň aýratyn iş şertleri üçin OEM & ODM hyzmatyny hödürleýär.

  Gidrawlik güýji ýokary dişli nasosyň, hereketlendirijiniň, köp wezipeli integral blokyň, gidrawlik klapanyň, ýag çüýşesiniň we beýleki bölekleriň organiki birleşmesini gaplaýar.Kuwwat we agyrlyk güýji astynda adaty gidrawliki zynjyr.Theokarlanmagyna düşünmek üçin motory işlediň;Düşmegi amala aşyrmak üçin elektromagnit düşüriş klapanyny açyň we aşak düşmek tizligi gurlan balans klapany bilen awtomatiki dolandyrylýar.Elektrik itekleýjide, göteriji platformada, gök önüm konweýerinde, awtoulag tehnikasynda, bag tehnikasynda we ş.m. giňden ulanylýar. Şeýle hem, müşderiniň aýratyn iş şertleri üçin OEM & ODM hyzmatyny hödürleýär.

 • Iki gezek hereket edýän gidrawlik güýç paketleri AC 380V 2.2KW

  Iki gezek hereket edýän gidrawlik güýç paketleri AC 380V 2.2KW

  Iş aýratynlyklary:

  Ykjam gurluşyň, ýeňil agramyň, durnukly öndürijiligiň we güýçli işlemegiň aýratynlyklaryna eýedir.Häzirki wagtda bu önüm awtoulag arassalamak, awtoulag tehniki enjamlary, maşyn gurallary we gurallar, ammar we logistika, gurluşyk tehnikasy we awtomatlaşdyryş we beýleki ugurlarda giňden ulanyldy.
  Esasy gurluşy:

  hereketlendiriji motor, ýag nasosy, nebit tanky, integral klapan topary we gidrawlik esbaplar.