• içki banner

24v Gidrawlik güýç paketiniň artykmaçlyklary

24v Gidrawlik güýç paketiniň artykmaçlyklary

Zawod enjamlarynyň işleýşi wagtynda her gün köp energiýa sarp edilýär we çykdajylaryň bu bölegi amal çykdajylarynyň ep-esli bölegini tutýar.Esasanam kuwwaty köp talap edýän gidrawlik goşundylary ulgamynda güýç çykdajylary has köp bolýar.Şeýle şertlerde gidrawliki güýç enjamlarynyň ulanylmagy iş basyşyny azaltmaga kömek edip biler.

Deňeşdirmek, ulanmakMini gidrawlik güýç bölümiköp artykmaçlygy bar.
1. Enjamyň işleýiş netijeliligini ýokarlandyryp, enjamyň iş mümkinçiligini täze derejä çykaryp biler.Dürli amaly şertlere görä, iş ýüzünde ulanyjylara köp güýç tygşytlamaga kömek edip biler.

2. Energiýa sarp edilişini azaltmak bilen bir hatarda kömürturşy gazynyň zyňyndylaryny gönüden-göni azaldyp, kärhananyň energiýa tygşytlaýyş syýasatyny netijeli durmuşa geçirip biler.

3. Enjamlaryň sarp edilişi azalýandygy sebäpli, gidrawlik suwuklygyň temperaturasy netijeli peselip biler we aşa gyzmak meselesi ýüze çykmaz.

4. Mini ulanmakGidrawlik güýji bölümişowsuzlyk we tehniki hyzmat etmek ähtimallygyny peseldýär.

5. Gidrawlik elektrik bölüminiň işleýşi wagtynda enjamyň işleýşiniň sesi belli bir derejede peselip, boş ýer tygşytlanyp bilner.


Iş wagty: 21-2022-nji sentýabr