• içki banner

Gidrawlik güýç bölüminiň näsazlygy we bejeriş usuly

Gidrawlik güýç bölüminiň näsazlygy we bejeriş usuly

1. fuelangyç çüýşesindäki gidrawliki ýag ýok, we nebit zerur bolşy ýaly nebit portundan 30-50 mm uzaklykda ýerleşýär;

2. Nebit silindrinde ýa-da nebit turbasynda gaz bar bolsa, ýag turbasyny aýyryň we guruň;

3. Tersine klapan siminiň simleri nädogry, tersine klapan amaly ýerine ýetirip bilmez we ýag tersine klapandan ýangyç guýusyna gaýdyp geler.Tersine klapanyň simleriniň dogrudygyny ýa-da ýokdugyny barlamaly;

4. Basyşy sazlaýjy klapanyň basyş sazlamasy gaty az.Bu wagt ilki bilen köpeldilmeli, soňra bolsa degişli basyşa sazlanmaly;

5. Tersine klapan ýa-da el bilen ýapyk ýapyk däl, arassalamak ýa-da çalyşmak üçin aýyryň;

6. Dişli nasosyň ýag rozetkasynyň möhri zaýalanýar, möhüri aýyryň we çalşyň.

Elektrik bölekleri ýa-da çyzyklar kesilende ýa-da zaýalananda, elektrik böleklerini wagtynda çalşyň.Gidrotehniki enjam uzak wagtlap işlese, ýagyň temperaturasy ýokarlanýar, ses gaty güýçli we ýag silindri kadaly işlemeýär ýa-da gözegçilikden çykmasa, wagtynda işlemegini bes etmeli.

 


Iş wagty: Iýul-26-2022