• içki banner

Gidrotehniki enjamyň umumy kemçilikleri haýsylar?

Gidrotehniki enjamyň umumy kemçilikleri haýsylar?

Ulanylyşynyň artmagy bilengidrawlik güýç birlikleri, amaly goşundylarda gidrawlik güýç birlikleriniň öndürijiligi gidrawlik ulgamynyň kadaly işleýşine gönüden-göni täsir eder.Şonuň üçin gidrawliki enjamlaryň kemçilikleri anyklamak we meseleleri çözmek ukybyny özleşdirmeli.

Gidrawlik güýç birliginiň näsazlygyny anyklamak usuly:

Gidrotehniki enjam ulanylanda ýüze çykan dürli adaty bolmadyk meseleler üçin meseläniň sebäbini wagtynda seljermeli we çözgütleri tapmaly.

1. Gidrawlik güýç birliginiň motorynyň aýlanmaýandygy ýa-da tersine däldigi anyklandy

Soňra sim meselesini barlamaly.Tersine bolsa, simleri geçirmek arkaly çözülip bilner.

2. Elektrik bölekleri ýa-da çyzyklar gysga utgaşdyrylýar ýa-da zaýalanýar

Elektrik böleklerini wagtynda çalyşyň.

3. Haçangidrawlik kuwwatydüşürilýär, içindäki ýag silindri düşmeýär ýa-da durnukly ýykylmaýar

1) Solenoid klapanyň elektrik toguna birikdirilmedik ýa-da dogry birikdirilmedik bolmagy ýa-da naprýa .eniýeniň standartlara laýyk gelmezligi we zynjyryň barlanmagy zerur bolup biler.

2) Elektrik toguň wagty gaty uzyn bolsa ýa-da naprýa .eniýe gaty ýokary bolsa, aşa gyzmagyna sebäp bolar we elektromagnit ýanar.Solenoid klapany çalyşmaly.

Eger ulanýan gidrawliki enjamyňyzyň markasynda köplenç kynçylyklar bar bolsa, Huaian Oumai Gidrawlik Tehnologiýa Co., Ltd.köp ýyllyk önümçilik tejribesi bar we hili gaty durnukly.Biz bilen habarlaşyňislän wagtyňyz.


Iş wagty: Oktýabr-24-2022