• içki banner

Kuwwat bölüminiň işleýşi

Kuwwat bölüminiň işleýşi

Thekuwwat birligibirnäçe klapan toparynyň hereketine gözegçilik etmek üçin daşarky turbageçiriji ulgamy arkaly birnäçe gidrawliki silindrler bilen birleşdirilen nebit üpjünçiligi enjamy hökmünde ulanylýar.

Tankangyç çüýşesi, nebit nasosy we akkumulýator garaşsyz we ýapyk energiýa ýagy ulgamyny emele getirýär.Stationangyç bekedi, ähli elektrik birlikleriniň içerki gidrawlik funksiýalaryna gözegçilik edýän we dolandyryş otagy bilen alyş-çalyş etmek üçin signallary döredýän PLC dolandyryş ulgamy bilen enjamlaşdyrylyp bilner.

Gidrawlik dolandyryş klapan gönüden-göni gidrawlik silindrde oturdylýar we ýokary basyşly ýag bu klapan arkaly silindre basylýar ýa-da ondan ýokary basyşly ýag çykýar.Adaty şertlerde nebit nasosy ulgamy ýag bilen üpjün edýär, güýç birligi ulgamynyň bahalandyrylan basyşyny awtomatiki saklaýar we dolandyryş klapanyny gulplamak bilen klapany islendik ýagdaýda saklamak wezipesine düşünýär.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Iş wagty: Awgust-23-2022