• içki banner

DC 12V / 24V 1.6KW 2 metrlik kabel dolandyryşy bilen ýeke hereket edýän gidrawlik güýç paketleri

DC 12V / 24V 1.6KW 2 metrlik kabel dolandyryşy bilen ýeke hereket edýän gidrawlik güýç paketleri

Gysga düşündiriş:

Gidrotehniki paketler ýokary dişli nasosdan, hereketlendirijiden, köp wezipeli integral blokdan, gidrawlik klapandan, ýag çüýşesinden we beýleki böleklerden durýar.Elektrik ýok wagty el bilen nasos götermek hereketini amala aşyryp biler.Kuwwat we agyrlyk güýji boýunça gidrawliki zynjyr.Motory işe girizeniňizde ýokary göterilip bilner;Elektromagnit düşüriş klapan açylanda aşak düşüp biler we aşak düşýän tizlik awtomatiki usulda balans klapany tarapyndan dolandyrylýar.Gidrawlik tirkegde, göteriji platforma, staker, awtoulag guýrugy plastinka, oturylyşyk köprüsi, zibil maşyny, gyrkyjy göteriji, elektrik forklift we ş.m. giňden ulanylýar. Omaý müşderiniň aýratyn iş şertleri üçin OEM & ODM hyzmatyny hem hödürleýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy aýratynlyklar

Motor: DC 12V / 24V 1.6KW, 2800rpm, S3 görnüşi
Solenoid klapan: gyssagly düwme bilen 2/2 ýeke hereket edýän solenoid klapan
Nasosyň süýşmegi: 1.1CC / REV
Ulgam akymy: 3.0lpm
Tank: 8L polat tegelek tank
Gurnama görnüşi: Gorizontal
2 metr kabel uzakdan dolandyrmak

Motoryň görnüşi Aýratynlyklary we parametrleri
naprýa .eniýe kuwwat
Ac motor üç fazaly AC380V 0.75KW, 1.1Kw, 1.5KW, 2.2KW, 3.0KW, 4.0KW we ş.m.
Leeke faza AC220V 0.75KW, 1.1KW, 1.5KW, 2.2KW, 3.0KW
Dc motor Kän wagt DC24V 0.8KW
DC48V 1KW, 1.5KW, 2.2KW
DC60V 1KW, 1.5KW, 2.2KW
DC72V 1KW, 1.5KW, 2.2KW
Gysga wagt DC12V 0.8KW, 1.6KW, 2.2KW
DC24V 0.8KW, 1.6KW, 2.2KW, 4KW
DC48V 0.8KW, 1.5KW, 2.2KW
DC60V 0.8KW, l.5KW.2.2 KW
DC72V 0.8KW, 1.5KW, 2.2KW
Çalyşma (ml / r) 0.55, 0.75, 1.1, 1.6, 2.1, 2.5, 3.2, 4.2, 4.8, 5, 5.2, 5.8, 6.8, 7.8, 8
Tankyň görnüşi we ululygy (birligi: mm)
Kwadrat kesel / dik 8L 200 * 200 * 200 Tegelek keseligine / dikligine 2L 120 * 200
10L 250 * 200 * 200 3L 179 * 180
12L 300 * 200 * 200 4L 179 * 225
14L 350 * 200 * 200 5L 179 * 260
16L 400 * 200 * 200 6L 179 * 290
20L 360 * 220 * 250 7L 179 * 330
30L 380 * 320 * 250 8L 179 * 360
40L 400 * 340 * 300 10L 179 * 430
12L 179 * 530

Önüm aýratynlyklary

1. Ownuk ululygy, ýeňil agramy, doly güýji we köp halatlarda ulanylyp bilner
2. Gowy önümçilik we hili pes
3. Paýhasly we ykjam gurluş, kiçi gat meýdany, amatly gurnama we uzak ömri
4. Optimal dizaýndan soň amal durnukly we ulanmak aňsat
5. Önümler çyzgylara görä düzülip bilner
6. fuelangyjyň az sarp edilmegi, ýagyň pes temperaturasy, pes ses, ýokary netijelilik we çydamlylyk.

Kompaniýanyň artykmaçlygy

1. Custöriteleşdirilen hyzmat: önümler müşderiniň çyzgylaryna we zerurlyklaryna görä düzülip bilner.
2. Satuw hyzmatyndan soň: gurnamak we ulanmak wagtynda kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolsaňyz, islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz we ýol görkezeris
3. Hiliň kepili: önümiň hilini üpjün etmek üçin önümleriň önümçilik prosesine berk gözegçilik edýäris
4. Hünärmenler topary: kompaniýanyň baý önümçilik tejribesi bolan hünärmen dizaýn topary bar

Bu kuwwat enjamy tirkeglerde we ýük awtoulaglarynda ýa-da kiçi göteriji stollarda giňden ulanylýar.

布局 3- 布局 2- 布局 1- 图纸

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň