• içki banner

DC 24V 4KW Gidrawlik güýç paketleri leeke hereket edýän güýç bölümi

DC 24V 4KW Gidrawlik güýç paketleri leeke hereket edýän güýç bölümi

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Gidrotehnika näme?
Esasan, gidrotehniki enjam hereketlendirijiden, ýangyç guýusyndan we gidrawlik nasosdan ybarat garaşsyz bölümdir.Kuwwaty bir ýerden beýlekisine geçirmek üçin suwuklyk ulanyp, gidrawliki enjamlar gidrawliki enjamlary sürmek üçin ulanyp boljak köp mukdarda güýç öndürip biler.

Agyr ýük ýa-da gaýtalanýan ugrukdyryjy güýç talap edilende, gidrawlik güýç bölümleri PASCAL-yň fizika kanunlary bilen kesgitlenen sebitden güýç we basyş derejesini almak üçin ajaýyp çözgüt berýär.

Esasy aýratynlyklar

Motor: DC 24V 4KW, 2800rpm, S2 görnüşi
Solenoid klapan: 2/2 SA solenoid dolandyryş valwasy
Nasosyň süýşmegi: 2.1CC / REV
Ulgam akymy: 6.0lpm
Tank: 10L polat inedördül tank
Gurnama görnüşi: Gorizontal

Motoryň görnüşi Aýratynlyklary we parametrleri
naprýa .eniýe kuwwat
Ac motor üç fazaly AC110 / 380 / 460V 0.75KW, 1.1Kw, 1.5KW, 2.2KW, 3.0KW, 4.0KW we ş.m.
Leeke faza AC220V 0.75KW, 1.1KW, 1.5KW, 2.2KW, 3.0KW
Dc motor Kän wagt DC24V 0.8KW
DC48V 1KW, 1.5KW, 2.2KW
DC60V 1KW, 1.5KW, 2.2KW
DC72V 1KW, 1.5KW, 2.2KW
Gysga wagt DC12V 0.8KW, 1.6KW, 2.2KW
DC24V 0.8KW, 1.6KW, 2.2KW, 4KW
DC48V 0.8KW, 1.5KW, 2.2KW
DC60V 0.8KW, l.5KW.2.2 KW
DC72V 0.8KW, 1.5KW, 2.2KW
Çalyşma (ml / r) 0.55, 0.75, 1.1, 1.6, 2.1, 2.5, 3.2, 4.2, 4.8, 5, 5.2, 5.8, 6.8, 7.8, 8
Tankyň görnüşi we ululygy (birligi: mm)
Kwadrat kesel / dik 8L 200 * 200 * 200 Tegelek keseligine / dikligine 2L 120 * 200
10L 250 * 200 * 200 3L 179 * 180
12L 300 * 200 * 200 4L 179 * 225
14L 350 * 200 * 200 5L 179 * 260
16L 400 * 200 * 200 6L 179 * 290
20L 360 * 220 * 250 7L 179 * 330
30L 380 * 320 * 250 8L 179 * 360
40L 400 * 340 * 300 10L 179 * 430
12L 179 * 530

Adaty we ýöriteleşdirilen dizaýn

Suwuklyk güýji standartlary we ýörite gidrawliki güýç bölümleri bilen baglanyşykly köp sanly programma üçin niýetlenen.Simpleönekeý hereketlendiriji nasos bölümlerinden başlap, köpugurly güýç paket böleklerine çenli müşderilerimiziň öndürijiligine, hiline we bahasyna garaşýan zatlaryna doly laýyk gelýän çözgütleri hödürläp bileris.

Dizaýn we önümçilige dowam etdirilýän maýa goýumlar, giň ulanyş we in engineeringenerçilik tejribämiz bilen birlikde, diňe bir adaty gidrawliki elektrik stansiýalaryny ösdürmäge däl-de, eýsem OEM müşderilerimize belli bir ugurlaryň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin ýörite elektrik stansiýalary bilen üpjün etmäge mümkinçilik berdi. .Çeýeligi, güýji, gözegçiligi we ululygy taýdan.

10

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň