• içki banner

Agyr iş üçin DC 24V 4KW gidrawlik güýç paketleri

Agyr iş üçin DC 24V 4KW gidrawlik güýç paketleri

Gysga düşündiriş:

Gidrawlik güýç paketleri ýokary dişli nasosdan, hereketlendirijiden, köp wezipeli integral blokdan, gidrawlik klapandan, ýag çüýşesinden we beýleki böleklerden durýar.Kuwwat we agyrlyk güýji astynda adaty gidrawliki zynjyr.Motory işe girizeniňizde ýokary göterilip bilner;Elektromagnit düşüriş klapan açylanda aşak düşmek amala aşyrylýar we aşaklama tizligi içerki balans klapan tarapyndan dolandyrylýar.Oturylyşyk köprüsinde, guty görnüşli ganat ýaýradýan ulagda, elektrik göteriji, göteriji platforma, daşky gurşawy goramak üçin ulag, elektrik saklaýjy, awtoulag göteriji, elektrik basketbol stendi, wulkanizasiýa enjamy, plastmassa turba kebşirleýji maşyn, beton garyjy, hereketlendiriji awtoulag, zibil kompressor, ýangyn söndüriji enjamlar we ş.m. Müşderiniň aýratyn iş şertleri üçin OEM we ODM hyzmatyny hem hödürleýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy aýratynlyklar

Motor: DC 24V 4KW, 2800rpm, S2 görnüşi
Solenoid klapan: 2 * 3C6 DA solenoid klapan
Nasosyň süýşmegi: 2.1CC / REV
Ulgam akymy: 6.0lpm
Tank: 10L polat inedördül tank
Gurnama görnüşi: Gorizontal

Motoryň görnüşi Aýratynlyklary we parametrleri
naprýa .eniýe kuwwat
Ac motor üç fazaly AC110 / 380 / 460V 0.75KW, 1.1Kw, 1.5KW, 2.2KW, 3.0KW, 4.0KW we ş.m.
Leeke faza AC220V 0.75KW, 1.1KW, 1.5KW, 2.2KW, 3.0KW
Dc motor Kän wagt DC24V 0.8KW
DC48V 1KW, 1.5KW, 2.2KW
DC60V 1KW, 1.5KW, 2.2KW
DC72V 1KW, 1.5KW, 2.2KW
Gysga wagt DC12V 0.8KW, 1.6KW, 2.2KW
DC24V 0.8KW, 1.6KW, 2.2KW, 4KW
DC48V 0.8KW, 1.5KW, 2.2KW
DC60V 0.8KW, l.5KW.2.2 KW
DC72V 0.8KW, 1.5KW, 2.2KW
Çalyşma (ml / r) 0.55, 0.75, 1.1, 1.6, 2.1, 2.5, 3.2, 4.2, 4.8, 5, 5.2, 5.8, 6.8, 7.8, 8
Tankyň görnüşi we ululygy (birligi: mm)
Kwadrat kesel / dik 8L 200 * 200 * 200 Tegelek keseligine / dikligine 2L 120 * 200
10L 250 * 200 * 200 3L 179 * 180
12L 300 * 200 * 200 4L 179 * 225
14L 350 * 200 * 200 5L 179 * 260
16L 400 * 200 * 200 6L 179 * 290
20L 360 * 220 * 250 7L 179 * 330
30L 380 * 320 * 250 8L 179 * 360
40L 400 * 340 * 300 10L 179 * 430
12L 179 * 530

Accessorieshli esbaplar özboluşly, ilkinji çeşme, ýokary çykdajyly, aralyk baglanyşyklary ýok edýän we elýeterli;Önümler köp standartlarda kepillendirilýär;Professional dizaýn, adamlaşdyrylan önüm dizaýny, amaly we amatly;Seresaply hyzmat topary size tüýs ýürekden önüm satyn almak, amaly, satuwdan soň we beýleki hyzmatlary yzyna seretmezden hödürleýär;Hususylaşdyrmagy goldaň, önümler müşderiler tarapyndan berlen çyzgylara laýyklykda işlenip we düzülip bilner;Kompaniýa önümleriň ýokary hilli we netijeli tamamlanmagyny üpjün etmek üçin güýçli önümçilik kuwwatyna eýedir.

Önüm aýratynlyklary

1. Ownuk ululygy, ýeňil agramy, doly güýji we köp halatlarda ulanylyp bilner
2. Energiýany tygşytlamak, ýagyň pes temperaturasy, pes ses, ýokary netijelilik we çydamlylyk
3. Kiçi gat meýdany, durnukly işlemek we amatly hereket
4. Artykmaç ýükden goramagy aňsatlaşdyrmak
5. Önümler dürli talaplara laýyklykda düzülip bilner

布局 3- 布局 2- 布局 1- 图纸

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň