• içki banner

Iki gezek hereket edýän gidrawlik güýç paketleri AC 380V 2.2KW

Iki gezek hereket edýän gidrawlik güýç paketleri AC 380V 2.2KW

Gysga düşündiriş:

Iş aýratynlyklary:

Ykjam gurluşyň, ýeňil agramyň, durnukly öndürijiligiň we güýçli işlemegiň aýratynlyklaryna eýedir.Häzirki wagtda bu önüm awtoulag arassalamak, awtoulag tehniki enjamlary, maşyn gurallary we gurallar, ammar we logistika, gurluşyk tehnikasy we awtomatlaşdyryş we beýleki ugurlarda giňden ulanyldy.
Esasy gurluşy:

hereketlendiriji motor, ýag nasosy, nebit tanky, integral klapan topary we gidrawlik esbaplar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

Motoryň naprýa .eniýesi AC380V;AC220V;AC110V;DC12V;DC24V;DC48V
Motor güýji Aragatnaşyk: 0,18 KWt.0.55 KWt.0,75 KWt.1.5 KW.2.2 KWt.3.0 KWt.4.0 KWDc: |0.8 KWt;1.2 KW.1,6 KWt.2.2 KWt.3.0 KWt
Nebit nasosynyň kuwwaty GH seriýasy: 0.2cc / r;0,3 cc / r;0,5 cc / r;0.7 cc / r;1.1 cc / r;1.6 cc / rGO seriýasy: 1.1cc / R;1,6 cc / r;2.1 cc / r;2.3 cc / r;2.7 cc / r;3.2 cc / r3.7 cc / r;4.2 cc / r;4.8 cc / r;5.8 cc / r;7.0 cc / r;8.0 cc / r;9,8 cc / r
Tankyň göwrümi L2l3l4l5l6l8l11l MR seriýasy: 1MS seriýasy: 4L - 50L (standart däl özleşdirme)
gurmak Dik gurnama gorizontal gurnama gapdal gurnama ters gurnama
Agzyň agzy G1 / 4 G3 / 8 Beýleki ululyklar (müşderi hyzmatyna ýüz tutuň)

Önümiň modeli: AC380V / 2.2KW-02 / 2JS-15LF-V
[Önümiň naprýa .eniýesi]: 380V
[Solenoid klapan naprýa .eniýesi]: 220V / 24V islege bagly
[Motor güýji]: 2,2 kWt
[Nasosyň kuwwaty]: 5.0cc / r
[ulgam traffigi]: 7L / min
[Ulgam basyşy]: 16Mpa
[Nebit basyşy]: 15L inedördül dik

Kompaniýanyň artykmaçlygy

1. omöriteleşdirilen hyzmat: müşderiniň talaplaryna ýa-da çyzgylaryna laýyklykda her dürli hereketlendirijini sazlap bileris.
2. Satuwdan soňky hyzmat: sarp edijileriň talaplaryna laýyklykda ulanmak, tehniki hyzmat we beýleki ugurlarda tehniki görkezme bermek.
3. Hiliň kepili: Önümiň hilini üpjün etmek üçin önümçilik prosesine berk gözegçilik ederis.
4. Hünär topary: Kompaniýanyň ýokary hilli zehinler topary we önüm işinde baý tejribesi bar.

Önüm aýratynlyklary

Gysga setir bilen paýlanyş bilen çäkli giňişlik düzüň
Has köp funksiýa aladany, wagty we güýji tygşytlaýar
Esasy tehnologiýanyň ajaýyp hili
Mikro gidrawlik güýç birligi
Täze amal möhürleme ulgamy
Täze görnüş öndürijiligi gowulandyrýar
Güýçli wagt ulgamynyň durnuklylygy
Täze material has uzyn
2MM galyňlaşdyryjy tank
Uzak wagtlyk motor

7

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň